top of page
פיילוט קרקעי כפר רופין.jpg

מאז הקמת החברה ועד היום הייתה CleanTech A.C.S שותפה לעשרות פרויקטים מוצלחים ברחבי הארץ, מרמת הגולן ועד לנגב.

הנה הצצה לכמה פרויקטים שביצענו:

פרוייקטים

תחנות פז

כל מתכת מדן אשקלון

לולים חמרה

לולים רעים

נאות הכיכר

רפת טללים

מסילות

לולים משק גוזובסקי

פרי הגולן

מוסך ראובן

עידן פתח תקווה

לולים רפת חולית

ישיבת מדברה כעדן - מצפה רמון

קיבוץ נען
 

bottom of page